Plot z kamene - Průhonice

Kamenný plot byl pouze jednou ze součástí dodávky kamenických prací pro zákazníka v Průhonicích. Celý projekt byl realizován v roce 1998 podle návrhu kamenického designéra Karla Hrdiny, odborníka na slovo vzatého.

Plot z kamene - Průhonice

Kompletní dodávka kamenických služeb

Všechny kamenické práce v rámci tohoto projektu měli jednoho společného jmenovatele – Labský pískovec. Pro svůj reprezentativní vzhled a snadnou opracovatelnost je pro dané účely velmi vhodným materiálem. Celá zakázka byla tvořena následujícími částmi:

Na místě rostly mohutné stromy, které pan Hrdina nenechal vykácet – naopak se rozhodl je zachovat a začlenit do plotu, jehož se bezprostředně dotýkají. Z pohledu od silnice tak maskují dům jako ochranná síť.

Komentář k fotografiím

  • kamenný   plot  kolem celého pozemku
  • anglická dlažba, která tvoří vjezd do garáže a chodníčky kolem domu
  • kamenné s chody - hlavní vstup do objektu
  • s okl
  • z ídky v zahradě
  • Pohled na celý kamenný  plot shora - jak lze zachovat vzrostlé stromy, které tak tvoří příjemnou kulisu
  • Pohled na bránu a pískovcové pilíře
  • Za kamenným plotem s kovanou bránou jako by vystupovala za hradbami vila. Proporce kamenných pilířů a vily jsou v přesném poměru. Dům není ani příliš otevřený, ani zavřený

Otvoriť okno cookies