Opěrná zídka jako dekorativní i užitý prvek v zahradě

Opěrná kamenná zídka vznikla jako předěl zahrady, jejíž terén se mírně svažoval směrem k domu. Postavením kamenné zídky došlo k rozdělení terénu zahrady na dvě výškové úrovně a zároveň na zahradě vyrostl silný dekorativní prvek, který může posloužit i k posezení.

Zídka je postavená z ručně opracovaných kusů Labského pískovce, které jsou k sobě napasovány tzv. „na pres“, tedy bez nutnosti vyplnění spáry . Tato tradiční kamenická technika je velmi náročná, nicméně výsledek vždy stojí za to.

Opěrná zídka jako dekorativní i užitý prvek v zahradě

Otvoriť okno cookies