Plot z kamene - Podkozí

Všeobecně se má za to, že na velikosti nezáleží, ale v tomto projektu byl opak pravdou. Kamenná zeď v Podkozí na Berounsku patří k větším realizacím v našem portfoliu.

Plot z kamene - Podkozí

Nejen pískovcem živ je Hrdina

I když pro valnou většinu naší práce používáme Labský pískovec, není pro nás problém na přání zákazníka zajistit dodání a použití jiného druhu kamene. V tomto případě padla volba na kontaktní rohovec, těžený v nedalekém lomu. Vzhledem k množství potřebného materiálu tak došlo ke značným úsporám nákladů na dopravu.

Tradiční kamenická technika tzv. „na pres“

Při stavbě zdi byla použita jedna z tradičních kamenických technik skladby kamene, tzv. „na pres“, kdy jsou jednotlivé kameny skládány tak, že mezi nimi vzniká naprosto minimální spára, která se již nijak nevyplňuje. Tato technika je velmi náročná na provedení, ale nabízí impozantní výsledky.

Otevřít okno cookies