Zveřejněno: 5. Října 2023

Můj dům červen 2013

Chléb patří mezi základní a nejoblíbenější potravinu, ale jeho kvalita se v posledních desetiletích vinou průmyslového pečení rapidně snížila. To odstartovalo vlnu zájmu o domácí chleba a následně také o tradiční chlebové pece. Dnes
se takové pece staví většinou na zahradě anebo se stávají doplňkem letní venkovní kuchyně.

Můj dům červen 2013

Stavba pece

Zhotovení chlebové pece není nijak složité, ale vyžaduje přesné dodržení pravidel. Níže popsaný postup berte jen jako informativní, víc se dozvíte například z publikace vydavatelství Grada Stavba pece na pizzu a chleba od Jaroslava Závackého nebo z knihy Zahradní pece na pizzu a chleba od Václava Vlka, odkud jsme čerpali informace i my. – Nejprve je třeba vybrat vhodné místo na zahradě, aby případný kouř neobtěžoval sousedy. Místo si vykolíkujte a pusťte se do stavby základů. Ty musí být vodorovné a pravoúhlé a obvykle se zhotovují ze spodní vrstvy kamenů a horní vrstvy betonu. Ve vlhkém terénu je třeba zajistit odizolování před vzlínající vodou.

Základ se zakončí tzv. roznosnou deskou z betonu, která by měla přesahovat přes zamýšlený půdorys pece, aby dešťová voda nezatékala pod pec. Nezapomeňte ani na izolační vrstvu (IPA), na kterou začnete vyzdívat základní řadu pece s komínem v zadní části.

Vnější obezdívka může být zhotovena z nenasákavých materiálů (cihly nebo kámen). Pec má obdélníkový půdorys, do delší stěny budou vsazena popelová dvířka a k protilehlé delší stěně bude přiléhat komín (světlost 20 x 20 cm) s komínovými dvířky. Dno komína zhotovte ze šamotové cihly a betonové mazaniny.

Vnitřní část pece obezděte šamotovými cihlami. Prostor v zadní části základu stavby oddělte příčkou od popelového prostoru a vysypte je keramzitem. Potom vyzděte plášť pece včetně vyzdívky do výše druhé řady cihel a pokračujte třetí řadou cihel. Nyní je třeba vytvořit tzv. šupnu (násypku) pro shazování popela, např. z U profilu šířky 120 mm s obdélníkovým výřezem délky 35 cm a navařenou šachtou zakončenou tálkem či šamotovou deskou. Celý článek v PDF

Otevřít okno cookies